Agenda Jaarvergadering 29 november 21.00u

Alle mensen die het carnaval in De Mortel een warm hart toedragen zijn welkom op de Jaarvergadering van CV De Krulstarte, aanstaande donderdag 29 november om 21.00 uur in de grote zaal van De Sprank. Tijdens deze vergadering wordt teruggekeken op het afgelopen jaar en natuurlijk ook vooruit gekeken naar alle plannen voor dit jaar. Heb je bepaalde ideeën om de carnaval nog mooier te maken, dan is dit het moment om ze in te brengen!

AGENDA

  1. Opening
  2. Notulen vorige vergadering
  3. Jaarverslag diverse commissies
  4. Financieel verslag
  5. Verslag Kascommissie
  6. Verkiezing lid kascommissie
  7. Bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar zijn Richard Verbakel en José van Lijssel
  8. Mededelingen
  9. Rondvraag
  10. Sluiting
Dit bericht is geplaatst in Home, Nieuws. Bookmark de permalink.