Privacyverklaring

Krulstarte.nl is een website in eigendom van Carnavalsvereniging De Krulstarte uit De Mortel. De website heeft tot doel informatie te verstrekken over de carnavalsactiviteiten die in De Mortel plaatsvinden en hebben plaatsgevonden.

Vanwege dat doel staan op demortel.com persoonsgegevens vermeld. Dit betreft adressen en telefoonnummers, maar ook foto’s waarop personen zijn afgebeeld. Als gevolg van de nieuwe privacyregels kunnen deze gegevens niet zonder toestemming van de betrokkene geplaatst worden op een openbare website.

Krulstarte.nl heeft een beperkt bereik en heeft geen ander doel dan het informeren van de inwoners van De Mortel en mensen die geïnteresseerd zijn in de Mortelse carnaval. Gegevens worden niet verkocht of anderszins gebruikt voor commerciële doeleinden. Foto’s waarbij personen herkenbaar op foto’s staan, zijn gemaakt op openbaar toegankelijke gelegenheden waarbij de fotograaf duidelijk herkenbaar aanwezig is en waarbij het doel van de aanwezigheid van de fotograaf voor iedereen duidelijk is of kan zijn.

Desondanks kan het voorkomen dat een herkenbaar in beeld gebrachte persoon geen prijs stelt op publicatie. Hij of zij heeft het recht om zich hiertegen te verzetten. Is dit aan de orde, stuur dan een mail naar bestuur@krulstarte.nl. Dit geldt ook voor reeds in het verleden geplaatste foto’s.

De beheerder van de website is de heer Joost van de Laar, bestuurslid van de carnavalsvereniging. Hoffotograaf is mevrouw Petra van Zoggel. Als u haar foto’s ziet maken bij een activiteit, terwijl u niet wilt dat een foto met u erop wordt geplaatst, spreek een van deze twee personen dan daarop aan en verzoek om de foto niet te publiceren.

11 november 2018